Inez Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
3300 Eger, Törvényház u. 13. fsz. 1.
Tel./Fax: 06-36/517-855
e-mail: info@inezaudit.huSkip Navigation Links
Cylex Tudakozó Silver Díj Google+   Térkép

 

Számviteli, adózási részfeladatok vállalása

Amennyiben a vállalkozás alapvetően saját alkalmazottak bevonásával, saját székhelyén, telephelyén kívánja ellátni a számviteli, pénzügyi és adózási feladatokat, a létszám csökkentése érdekében bizonyos szakterületeken külső támogatást vehet igénybe. Ezzel a módszerrel elkerülhető bizonyos szakterületek kihasználtsága, továbbá növelhető a szakértelem, lehetőség adódik konzultációra, ami javítja a munka minőségét

Részleges megbízói igények esetén részfeladatokat is vállalunk:

  • Számviteli politika, pénzkezelési szabályzat kidolgozása, karbantartása

  • Dolgozók beléptetése, bejelentése, bérszámfejtés, szabadság nyilvántartás, bevallások, kilépő dolgozók elszámolása, kiléptetése, adatszolgáltatás a dolgozók felé, a cég felé, az adóhivatalhoz

  • A számviteli beszámoló összeállítása, annak dokumentálása, szükség esetén a könyvvizsgálat támogatása

  • A megbízó igényeire tekintettel az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartási rendszerek kidolgozása és azok vezetése, mint pl. tárgyi eszközök, devizás bankszámla, követelések, tartozások, lekötött tartalékok, elhatárolt veszteségek, igénybevett adóalap csökkentő tételek, bizonyos készletek stb.

  • Igény és szükség szerinti konzultáció a megbízó cégének helyzetéről, tanácsadás, számviteli információk megbeszélése, értékelése, adó változásokról tájékoztatás