Inez Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
3300 Eger, Törvényház u. 13. fsz. 1.
Tel./Fax: 06-36/517-855
e-mail: info@inezaudit.huSkip Navigation Links
Cylex Tudakozó Silver Díj Google+   Térkép

 

Könyvvizsgálat

Cégünk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, és ennek alapján jogosult könyvvizsgálói tevékenységet végezni. Kamarai tagsági száma: 000809. A cég az általános társasági megbízásokon túl pénzügyi vállalkozások és önkormányzatok könyvvizsgálatát is jogosult ellátni.
Cégünkben természetes személyként dr. Takácsné Grúz Erzsébet kamarai tag könyvvizsgáló működik közre. Tagsági nyilvántartási száma: 000103. A könyvvizsgáló az általános képesítésen túl pénzintézeti és költségvetési minősítéssel rendelkezik.

A könyvvizsgálati jogosultság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján ellenőrizhető.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végezzük. A megfelelő minőség biztosítására belső szabályzatot dolgoztunk ki. A könyvvizsgálat során a megbízó cégekkel rendszeres kapcsolatot tartunk. A könyvvizsgálói ellenőrzés év közben a számviteli, pénzügyi, adózási szabályok betartására irányul, év végén a zárási folyamat, a leltárak, értékelések és a beszámoló összeállítása kerül ellenőrzésre.

 Az éves beszámoló auditálása mellett ellátjuk átalakulások könyvvizsgálatát, támogatások felhasználásának ellenőrzését, vállaljuk a cégek vagyonértékelését, valamint átvilágítását is.