Inez Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
3300 Eger, Törvényház u. 13. fsz. 1.
Tel./Fax: 06-36/517-855
e-mail: info@inezaudit.huSkip Navigation Links
Cylex Tudakozó Silver Díj Google+   Térkép

 

Komplex számviteli szolgáltatás felelősségvállalással

A komplex számviteli szolgáltatás a cégreferens közreműködésével valósul meg. A beszámoló összeállításában, a munka belső ellenőrzésében a könyvvizsgáló is közreműködik.
A komplex számviteli szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat végezzük:

  1.  A vállalkozás általános képviselete, a bevallások összeállítása, benyújtása, szükség esetén javítása valamennyi adónemben

  2. Számviteli politika, pénzkezelési szabályzat kidolgozása, karbantartása

  3. A megbízó igényeire tekintettel az előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartási rendszerek kidolgozása és azok vezetése, mint pl. tárgyi eszközök, devizás bankszámla, követelések, tartozások, lekötött tartalékok, elhatárolt veszteségek, igénybe vett adóalap csökkentő tételek, bizonyos készletek stb.

  4. A beérkező bizonylatok és a kimenő számlák, valamint a banki kivonatok és házipénztár bizonylatainak kontírozása, könyvelése, továbbá a vegyes feladások elkészítése, feldolgozása

  5. Dolgozók beléptetése, bejelentése, bérszámfejtés, szabadságok nyilvántartása, bevallások, kilépő dolgozók elszámolása, kiléptetése, adatszolgáltatás a dolgozók felé, a cég felé, és az adóhivatalhoz

  6. A számviteli beszámoló összeállítása, annak dokumentálása, könyvvizsgálati kötetlezettség esetén a független, külső könyvvizsgálat támogatása

  7. Igény és szükség szerinti konzultáció a megbízó cégének helyzetéről, tanácsadás, számviteli információk megbeszélése, értékelése, adó változásokról tájékoztatás